Canadian Orientation Abroad Participant Workbook

Original Language
Somali
ISBN
978-92-9268-179-1
ISBN (PDF)
978-92-9268-522-5
Number of Pages
182
Reference Number
PUB2023/002/U
Date of upload

18 Feb 2023

Canadian Orientation Abroad Participant Workbook

A pre-departure guide for newcomers to Canada (Somali)

BARASHADA DHAQANKA KANADA EE DIBADDA BUUGGGA TABABARKA
HAGAHA DHOOFITAANKA KA HOR OO LOOGU TALOGALAY DADKA KU CUSUB KANADA

Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka, fadlan booqo https://coa.iom.int/

Barnaamijka Hanuuninta Kanada (COA) waa hindise caalami ah oo ay maalgeliso socdaalka, Qaxootiga iyo Dhalashada Kanada (IRCC) oo ay adduunka oo dhan ka fuliso Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM) ilaa 100 goobood sannadkii. 

Buug-hawleedka ka-qaybgalayaasha COA waxa uu soo bandhigayaa macluumaad wax ku ool ah oo ay u baahan yihiin qaxootigu inay ogaadaan ka hor inta aysan dib u dajin Kanada, si ay u gaaraan go'aano xog ogaal ah oo ku saabsan noloshooda cusub. Macluumaadka ku jira buuga shaqada waxaa lagu soo bandhigay luqad fudud iyo qaab muuqaal ah oo labadaba gudbinaya macnaha iyo caawinta sii haynta. Waa qalab loo isticmaalo inta lagu guda jiro kalfadhiyada hanuuninta kahor imaatinka qof ahaan iyo inta lagu jiro isbarashada qaxootiga. 

Buug-hawleedka ka-qaybgalayaasha COA waxa la sameeyay iyadoo lala tashanayo IRCC, hay'adaha iskaashiga dibadda ah ee caawiya qaxootiga, khubarada goobta iyo qaxootiga laftooda. 

Buuggu waxa uu daboolayaa mawduucyo, sida diyaarinta safarka, dejinta bilowga ah iyo nolosha Kanada, oo ay ku jiraan adeegyada, guriyeynta, caafimaadka, waxbarashada, shaqada, miisaaniyadaynta iyo gaadiidka. Waxay ka kooban tahay macluumaadka ku habboon caafimaadka dhimirka, Dadka asaliga ah ee Kanada, nooca galmada ee kala duwan, aqoonsiga jinsiga iyo muujinta, sifooyinka galmada, iyo sidoo kale macluumaadka ku saabsan dadka naafada ah. Waxa kale oo ku jira qayb ku saabsan labada luuqadood ee Kanada iyo macluumaadka ku saabsan bulshooyinka ku hadla afka Faransiiska. Inta lagu jiro buuga shaqada, waxa ku jira kala duwanaanshiyaha, xuquuqaha iyo masuuliyadaha, sharciga qoyska iyo caadooyinka dhaqanka ayaa lagu soo daray.

For more information about the programme, please visit the COA web page.

The Canadian Orientation Abroad (COA) programme is a global initiative funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) and implemented worldwide by the International Organization for Migration (IOM) in about 100 locations annually.

The COA Participant Workbook presents practical information that refugees need to know before they resettle to Canada, so they can make informed decisions about their new life. Information contained in the workbook is presented in simple language and in a visual manner that both conveys meaning and aids in retention. It is a tool used during in-person pre-arrival orientation sessions and during refugees’ self-study.

The COA Participant Workbook was developed in consultation with IRCC, external partner organizations who assist refugees, field experts and refugees themselves.

The workbook covers topics, such as travel preparation, initial settlement and life in Canada, which includes services, housing, health, education, employment, budgeting and transportation. It contains tailored information on mental health, Indigenous Peoples in Canada, diverse sexual orientation, gender identity and expression, sexual characteristics, as well as information about people with disabilities. It also includes a section on the linguistic duality of Canada and information about Francophone communities. Throughout the workbook, content on diversity, rights and responsibilities, family law and cultural norms is included.

 • Tilmaamaha oo ku saabsan adeegsiga Koodhka QR
 • Astaamo
 • Hawlaha ka qabanayo
 • 1. Guudmar ku saabsan Kanada
 • 2. Safarka
 • 3. Taad Caawinaada Iyo Adeegyada
 • 4. Guruyeynta
 • 5. Caafimadka
 • 6. Waxbarashada
 • 7. Shaqaalaysiinta
 • 8. Dejinka Miisaaniyadda
 • 9. Gaadiidka