Original Language
Romanian
ISBN (PDF)
978-92-9268-730-4
Number of Pages
48
Reference Number
PUB2023/071/L
Date of upload

24 Nov 2023

Indicatorii de guvernanță a migrației la nivel local Profil 2023 | Municipiul Bălți (Republica Moldova)

Also available in:

Acest document este rezultatul evaluării Indicatorilor de Guvernanță a Migrației (MGI) la nivel local în municipiul Balti (Republica Moldova) și rezumă domeniile bine dezvoltate ale guvernanței migrației, precum și sectoarele cu potențial de dezvoltare ulterioară, așa cum au fost evaluate de către MGI-urile la nivel local.

Rolul orașelor și municipalităților în guvernarea migrației a crescut semnificativ în ultimele decenii, având în vedere ritmul rapid al urbanizării și importanța orașelor ca destinații pentru toate formele de migrație și mobilitate. Având în vedere acest lucru, în 2016, statele membre ale Națiunilor Unite au adoptat Noua Agendă Urbană la Conferința Habitat III de la Quito, Ecuador. Adoptarea sa a reprezentat o recunoaștere semnificativă a rolului guvernelor locale, nu numai în gestionarea migrației la nivel local, ci și în realizarea dimensiunilor urbane ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, inclusiv, dar fără a se limita la Obiectivul de Dezvoltare Durabilă numărul 11 – pentru a face orașele și așezările umane incluzive, sigure, rezistente și durabile.

Într-un efort de a sprijini discuția dintre diferitele niveluri de guvernare cu privire la guvernarea migrației, OIM a adaptat MGI-urile la nivel local (MGI-urile locale).

  • OBIECTIV 
  • INTRODUCERE 
  • CADRUL CONCEPTUAL 
  • SUMAR 
  • CONTEXT 
  • CONSTATĂRI PRINCIPALE 
  • DUPĂ EVALUAREA MGI 
  • SURSE PRINCIPALE 
  • ANEXE