World Migration Report 2020 (Turkish): Chapter 2

alt
Original Language
Turkish
Number of Pages
42
Reference Number
PUB2020/088/L
Date of Publication

28 Oct 2020

World Migration Report 2020 (Turkish): Chapter 2

2020 Dünya Göç Raporu: 2. Bölüm GÖÇ VE GÖÇMENLER: KÜRESEL BAKIŞ
Also available in:

Bu bölüm uluslararası göçmenlere ve uluslararası göçe ilişkin küresel verilere ve eğilimlere genel bir bakış sunmaktadır. Bölümde ayrıca göçmen işçiler, mülteciler, sığınmacılar ve IDP’ler gibi belirli göçmen gruplarının yanısıra, işçi dövizleri üzerine de bir tartışmaya yer verilmiştir. Buna ek olarak, bölümde özellikle kayıp göçmenler, yardımlı gönüllü geri dönüşler ile yeniden entegrasyon, yeniden yerleştirme, yerinden edilmenin izlenmesi ve insan ticareti konularında, hem IOM’in kapsamı gittikçe artan programlarına dayalı veriler  hem de diğer veriler öne çıkmaktadır.

Güncel tahminlere göre dünya çapındaki uluslararası göçmenlerin sayısı 272 milyondur (dünya nüfusunun yaklaşık %3,5’i). Dünyada insanların büyük çoğunluğu hala doğdukları ülkede ikamet etmeye devam ediyor olsa da, daha fazla kişi özellikle yaşadıkları bölgede bulunan başka ülkelere göç etmektedir. Bir kısmı ise uzak bölgelerdeki yüksek gelirli ülkelere göç etmektedir. İnsanları uluslararası alanda göçe iten başlıca neden iş imkanları olup, çoğu yüksek gelirli ülkelerde yaşayan göçmen işçiler, dünya uluslararası göçmen nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ülkesinde yerinden edilmiş kişilerin sayısının 41 milyonu aşması ve mültecilerin sayısının yaklaşık 26 milyonu bulmasıyla, küresel düzeyde yerinden edilme rekor seviyeye ulaşmıştır. 

 

This chapter provides an overview of global data and trends on international migrants and international migration. It also provides a discussion of particular migrant groups – namely migrant workers, refugees, asylum seekers and IDPs – as well as of remittances. In addition, the chapter highlights the growing body of IOM programmatic and other data, particularly on missing migrants, assisted voluntary returns and reintegration, resettlement, displacement-tracking and human trafficking.

Current estimates are that there are 272 million international migrants globally (or 3.5% of the world’s population). While the vast majority of people in the world continue to live in the country in which they were born, more people are migrating to other countries, especially those within their region. Many others are migrating to high-income countries that are further afield. Work is the major reason that people migrate internationally, and migrant workers constitute a large majority of the world’s international migrants, with most living in high-income countries. Global displacement is at a record high, with the number of internally displaced at over 41 million and the number of refugees at nearly 26 million.