World Migration Report 2020 (Turkish): Chapter 1

alt
Original Language
Turkish
Number of Pages
20
Reference Number
PUB2020/084/L
Date of upload

28 Oct 2020

World Migration Report 2020 (Turkish): Chapter 1

2020 Dünya Göç Raporu: 1. Bölüm RAPORA GENEL BAKIŞ: ARTAN BELİRSİZLİK ORTAMINDA GÖÇ VE HAREKETLİLİĞE İLİŞKİN BAKIŞ AÇISI SAĞLAMAK
Also available in:

Uluslararası göç, dünyanın her yerinde ekonomik, sosyal ve güvenlikle ilişkili sayısız konuyla alakalı  karmaşık bir olgudur. Okurlar, IOM’in başat yayını olan 2020 Dünya Göç Raporu’nun bu genel bakış bölümünde, ana eğilimlere, kilit verilere ve bilgilere tek bakışta erişme imkânı bulacaklardır. Bu genel bakış, raporun sadece bir yönetici özeti olmaktan öteye gitmekte; göç ve yerinden edilme dinamiklerine ilişkin stratejik “büyük resim” ile daha geniş kapsamlı küresel düzeydeki dönüşümler arasındaki bağlantıları, (dez)enfermasyon, siyasi değişim ve teknolojiyi ilgilendiren noktalara özellikle dikkat çekerek kurmaktadır.

2020 Dünya Göç Raporu, göç olgusu ile ilgili halihazırda erişilebilir olan verileri, araştırmaları ve analizleri, günümüzün en önemli ve en ivedi küresel göç meselelerine temel oluşturabilecek kanıta dayalı bir altyapının inşasına yardımcı olma yönünde kullanmayı hedeflemektedir. Göçün karmaşık dinamikleri, doğası gereği, hiçbir zaman tamamen ölçülemez, anlaşılamaz ve denetim altına alınamaz. Ancak bu raporun da gösterdiği üzere, içerisinde bulunduğumuz artan belirsizliklerle dolu böylesi bir dönemde, göçe ilişkin temel özellikleri “daha iyi anlamamıza” yardımcı olabilecek ve giderek daha da büyüyen ve gelişen bir veri bütününe ve bilgiye  de sahibiz. 2020 Dünya Göç Raporu, küresel göç eğilimleri ve konuları hakkında bilgi edinmek için en güvenilir referans yayınıdır.

 

International migration is a complex phenomenon that touches on a multiplicity of economic, social and security aspects all around the world. In this overview chapter of IOM’s flagship publication, the World Migration Report 2020, readers will be able to access key trends, data and information at a glance. More than just an executive summary of the report, the overview chapter links the strategic “bigger picture” on migration and displacement dynamics to broader global transformations occurring around the world, especially as they related to (mis)information, political change and technology.

The World Migration Report 2020 seeks to use the body of available data, research and analysis on migration to help build the evidence base on some of the most important and pressing global migration issues of our time. By their very nature, the complex dynamics of global migration can never be fully measured, understood and regulated. However, as this report shows, we do have a continuously growing and improving body of data and information that can help us “make better sense” of the basic features of migration in increasingly uncertain times. For information on migration trends and issues globally, the World Migration Report 2020 is an authoritative reference like no other.