Suriname Needs Assessment on Migration Governance (Dutch)

Original Language
Dutch
ISBN
978-92-9068-967-6
ISBN (PDF)
978-92-9068-966-9
Number of Pages
46
Reference Number
PUB2021/042/R
Date of upload

15 juin 2021

Suriname Needs Assessment on Migration Governance (Dutch)

Also available in:

This migration governance needs assessment presents a panoramic view of the current state of migration governance in Suriname. Through concrete evidence and data, combined with the inputs of regional stakeholders, it provides a larger perspective on opportunities for strengthening migration governance. Furthermore, it offers actionable recommendations on how to best minimize the potential risks of migration, while maximizing its economic and development benefits. The study focuses on six key thematic areas: migration policies and international standards, migration and border management, migration in the context of emergencies and disasters, migrant protection and assistance, migration and health, and labour migration and human development. This report is meant to be used as an informative tool for the government of Suriname, IOM, and other international stakeholders. 

Deze Migration Governance Needs Assessment (Behoefteanalyse van Migratiebeheer) geeft een panoramisch beeld weer van migratiebeheer in Suriname. Door middel van concreet onderzoeksdata, in combinatie met de input van regionale belanghebbenden, biedt het een breder perspectief op mogelijkheden om migratiebeheer in het land te versterken. Daarnaast biedt het uitvoerbare aanbevelingen voor het minimaliseren van de potentiële risico's, en tegelijkertijd het maximaliseren van de economische en ontwikkelingsvoordelen, van migratie. 

Het onderzoek concentreert zich op de volgende zes hoofdthema's: migratiebeleid en internationale normen, migratie en grensbeheer, migratie in de context van noodsituaties en rampen, migranten bescherming en bijstand, migratie en gezondheid, en arbeidsmigratie en menselijke ontwikkeling. Dit rapport is bedoeld als informatief hulpmiddel voor de regering van Suriname, IOM en andere internationale belanghebbenden.