alt
Original Language
Armenian
Number of Pages
28
Reference Number
ARM0050
Date of upload

10 mai 2019

Ձեր ուղևորության անվտանգությունը․ խորհուրդներ անվտանգ միգրացիայի վերաբերյալ

The safety of your trip: Tips for Safe Migration

While being in migration migrants may face problems, especially when in irregular situation or when they lack knowledge and information about their rights and responsibilities.

The guidance aims to promote awareness raising among Armenian labour migrants which will let the migrants make their migration project safe and will contribute to reducing risk of exploitation, trafficking and unfair labour practices.

The guidance is prepared within the framework of the IOM Armenia project “Strengthening Armenia's labour migration management capacities towards enhanced protection of human rights of migrants and good governance” funded by the British Embassy in Yerevan.

————————————————————————————————

Գտնվելով արտերկրում միգրանտները կարող են կանգնել բազում խնդիրների առջև, հատկապես երբ նրանք այնտեղ ապրում են անկանոն կարգավիճակով կամ երբ պատշաճ կերպով տեղեկացված չեն իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին։

Ուղեցույցի նպատակն է նպաստել հայ աշխատանքային միգրանտների իրազեկության բարձրացմանը, ինչը թույլ կտա նրանց դարձնել իրենց միգրացիոն ծրագիրը առավել ապահով, նվազեցնել շահագործման, թրաֆիքինգի և անարդար գործելակերպի ռիսկերը։

Ուղեցույցը պատրաստվել է Երևանում Բրիատանական դեսպանատան կողմից ֆինանսավորվող «Հայաստանում միգրացիայի կառավարման կարողությունների զարգացում ի նպաստ միգրանտների իրավունքների պաշտպանության և արդյունավետ կառավարման» ծրագրի շրջանակներում: