Original Language
Vietnamese
Number of Pages
80
Reference Number
VNM0005
Date of upload

19 Ene 2018

Planned relocation in the context of Environmental Change in Hoa Binh Province, Northern Viet Nam (Vietnamese)

An analysis of household decision-making and relocation outcomes
Also available in:

Với chính sách hỗ trợ cho người dân và đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở cần thiết, các chương trình tái định cư dành cho các cộng đồng sống tại vùng có nguy cơ thiên tai có thể giúp các cộng đồng tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng trước biến đổi môi trường, giảm thiểu rủi ro do thiên tai. Các chương trình tái định cư được lên kế hoạch tốt còn có thể giúp cải thiện cuộc sống tại các vùng nông thôn, đóng góp vào các mục tiêu phát triển nông thôn. Do đó, tái định cư là một phần trong chính sách ứng phó với rủi ro thiên tại tại Việt Nam và đặc biệt chú trọng đến phát triển nông thôn và cải thiện chất lượng sống cho các cộng đồng tái định cư.

Nghiên cứu nhằm đánh giá việc thực hiện và kết quả của chương trình tái định cư tại tỉnh Hòa Bình, với mục tiêu di dời 1200 hộ gia đình từ hai xã thuộc vùng sâu vùng xa có nguy cơ cao về thiên tai của vùng Tây Bắc. Nghiên cứu tìm hiểu quá trình triển khai dự án, quá trình ra quyết định của các hộ dân và kết quả tái định cư, thông qua khảo sát 406 hộ gia đình, bao gồm các hộ gia đình đã tái định cư, các hộ mong muốn được di dời và các hộ quyết định ở lại hoặc chưa quyết định có tái định cư hay không. Nghiên cứu đưa ra những yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định của các hộ gia đình và xác định những thực hành hiệu quả tạo nên thành công của dự án tái định cư, các khó khăn chính và một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách tái định cư tại Việt Nam.