Assessment of South–North Relocation Programme (Kazakh)

Original Language
Kazakh
ISBN (PDF)
978-92-9268-039-8
Number of Pages
74
Reference Number
PUB2021/107/R
Date of upload

31 Ago 2021

Assessment of South–North Relocation Programme (Kazakh)

Оңтүстіктен Солтүстікке қоныс аудару бағдарламасын бағалау
Also available in:

Бұл баяндамада Қазақстан Республикасының Оңтүстік-Солтүстік қоныс аудару бағдарламасын бағалау шеңберінде жүргізілген талдаудың негізгі нәтижелері қорытындалады. Оңтүстіктен Солтүстікке қоныс аудару бағдарламасын бағалау қиындықтарға тап болған жастар мен әйелдерге ерекше назар аудара отырып, бағдарламаға әлеуметтік-экономикалық осалдық өлшемшарттарын әзірлеуге және интеграциялауға жәрдемдесуге бағытталған. Бұл баяндама Халықаралық көші-қон ұйымы Даму қорының маңызды қолдауымен мүмкін болды. Басылым Халықаралық көші-қон ұйымы (ХКҰ)-Қазақстандағы БҰҰ-ның көші-қон агенттігі жүзеге асыратын «Қазақстан: көші-қонды және еңбек ұтқырлығын басқаруды күшейту» жобасы аясында дайындалған.
 

 • КЕСТЕЛЕР ЖӘНЕ СУРЕТТЕР ТІЗБЕСІ
 • ТҮЙІНДЕМЕ
 • КІРІСПЕ
 • 1. БАҒАЛАУ КӨЛЕМІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕР
 • 2. РЕСПОНДЕНТТЕР ПРОФИЛІ
  • 2.1. Сауалнама респонденттерін іріктеу құрылымы
  • 2.2. Бағдарлама бенефициарларымен және мемлекеттік лауазымды тұлғалармен тереңдетілген сұхбат
 • 3. НЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР
  • 3.1. Бағдарламаның өзектілігі
  • 3.2. Қоныс аудару динамикасы
   • 3.2.1. Келу және кету аймақтарының қоныс аудару статистикасы
   • 3.2.2. Сұхбаттасқан респонтенттердің қоныс аудару ағынының географиясы
  • 3.3. Кету алдында
   • 3.3.1. Келу және кету аймақтарының рөлі
   • 3.3.2. Көшуге бағдарлану және дайындалу 
   • 3.3.3. Мотивация және қатысушыларды таңдау 
   • 3.3.4. Іріктеу процедурасының күрделілігі мен ұзақтығы
   • 3.3.5. Жеке бағалау және бағдарлау жұмысы
  • 3.4 Келгеннен кейін 
   • 3.4.1. Қоныс аудару және баспанамен қамтамасыздандыру және де келгеннен кейінгі негізгі мәселелер
   • 3.4.2. Тұрғын үймен қамтамасыз ету
   • 3.4.3. Жұмысқа орналасу мүмкіндіктері 
   • 3.4.4. Бенефициарлар пайдаланатын, сыртқы көмек көздері 
   • 3.4.5. Қаржылық қолдау
   • 3.4.6. Қаржылық емес көмек
  • 3.5. Қоныс аударған адамдардың тұрақты интеграциясы
   • 3.5.1. Интеграцияның жалпы өзіндік бағасы
   • 3.5.2. Бағдарлама тиімділігін бағалау 
  • 3.6. Мемлекеттік органдардың мүмкіндіктері – сектораралық мәселелер
   • 3.6.1. Шолу
   • 3.6.2. Орталық деңгей
   • 3.6.3. Жергілікті деңгей
 • 4. БАҒДАРЛАМАНЫ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ШОЛУ (ҰСЫНЫС)5. ЖАЛПЫ ҰСЫНЫСТАР
 • БИБЛИОГРАФИЯ